Podmienky používania

Vitajte na našej webovej stránke. Ak chcete pokračovať a využívať túto webovú stránku, musíte súhlasiť s dodržiavaním nasledovných zásad a podmienok používania. Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek časťou týchto podmienok a zásad, prosím nevyužívajte túto webovú stránku. Výraz „webová stránka“ alebo „my“ odkazuje na majiteľa webovej stránky. Výraz „vy“ sa vzťahuje na užívateľa alebo návštevníka našej webovej stránky. Používanie tejto webovej stránky je predmetom nasledovných podmienok použitia:

Užívateľom, ktorí porušia tieto pravidlá môže byť bez ďalšieho upozornenia zamedzený prístup na túto webstránku.

Posledná aktualizácia: 23.11.2020